Bảo vệ máy tính khỏi USB Killer trong một nháy mắt

Tiếng Việt

USB Killer là một thiết bị nhỏ gọn, có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho máy tính bằng cách tạo ra xung điện cao. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi kẻ tấn công để phá hủy dữ liệu hoặc thậm chí gây hỏng phần cứng máy tính.

Dưới đây là một số cách để bảo vệ máy tính khỏi USB Killer:

Sử dụng bộ lọc USB: Bộ lọc USB sẽ chặn xung điện cao từ USB Killer.

Sử dụng phần mềm bảo mật: Phần mềm bảo mật có thể phát hiện và ngăn chặn các thiết bị USB độc hại.

Cập nhật hệ điều hành và trình điều khiển: Các bản cập nhật hệ điều hành và trình điều khiển thường bao gồm các biện pháp bảo vệ chống lại các thiết bị USB độc hại.

Bộ lọc USB

Bộ lọc USB là một thiết bị được gắn giữa máy tính và cổng USB. Bộ lọc này sẽ chặn xung điện cao từ USB Killer. Bộ lọc USB có thể được mua trực tuyến hoặc tại các cửa hàng điện máy.

Phần mềm bảo mật

Phần mềm bảo mật có thể phát hiện và ngăn chặn các thiết bị USB độc hại. Một số phần mềm bảo mật có tính năng chống USB Killer tích hợp.

Cập nhật hệ điều hành và trình điều khiển

Các bản cập nhật hệ điều hành và trình điều khiển thường bao gồm các biện pháp bảo vệ chống lại các thiết bị USB độc hại. Để đảm bảo máy tính của bạn được bảo vệ, hãy cập nhật hệ điều hành và trình điều khiển thường xuyên.

Lời khuyên bổ sung

Tránh sử dụng các cổng USB công cộng: Cổng USB công cộng có thể bị kẻ tấn công cài đặt USB Killer.

Kiểm tra cẩn thận các thiết bị USB trước khi cắm vào máy tính: Nếu bạn không chắc chắn về nguồn gốc của một thiết bị USB, hãy tránh cắm nó vào máy tính của mình.

Tiếng Anh

Protect your computer from USB Killer in a flash

USB Killer is a small device that can cause serious damage to a computer by creating a high-voltage surge. The device can be used by attackers to destroy data or even damage the computer’s hardware.

Here are some ways to protect your computer from USB Killer:

Use a USB filter: A USB filter will block the high-voltage surge from USB Killer.

Use security software: Security software can detect and block malicious USB devices.

Keep your operating system and drivers up to date: Operating system and driver updates often include protections against malicious USB devices.

USB filters

A USB filter is a device that is plugged between the computer and the USB port. The filter will block the high-voltage surge from USB Killer. USB filters can be purchased online or at electronics stores.

Security software

Security software can detect and block malicious USB devices. Some security software have built-in USB Killer protection.

Operating system and driver updates

Operating system and driver updates often include protections against malicious USB devices. To ensure your computer is protected, keep your operating system and drivers up to date.

Additional tips

Avoid using public USB ports: Public USB ports can be infected with USB Killer by attackers.

Inspect USB devices carefully before plugging them into your computer: If you are not sure about the source of a USB device, avoid plugging it into your computer.

An Toàn Máy Tính: Bảo Vệ Chống USB Killer trong Một Nháy Mắt

Leave a Reply

All in one