Bảo mật website: Hướng dẫn người dùng tránh rủi ro HTML injection

Tiếng Việt

HTML injection là một hình thức tấn công website phổ biến, trong đó kẻ tấn công chèn mã HTML độc hại vào các trường dữ liệu do người dùng nhập vào. Mã này sau đó sẽ được thực thi trên máy chủ của website, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như:

Thay đổi nội dung trang web

Tạo các liên kết độc hại

Đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng

Tải phần mềm độc hại lên máy chủ

Để tránh rủi ro HTML injection, người dùng cần lưu ý những điều sau:

Không nhập bất kỳ thông tin nào không cần thiết. Chỉ nhập thông tin được yêu cầu trên trang web.

Không nhập các ký tự đặc biệt. Các ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu ngoặc kép, dấu ngoặc vuông, dấu chấm phẩy, có thể được kẻ tấn công lợi dụng để chèn mã độc.

Cẩn thận với các liên kết trong email và tin nhắn. Kẻ tấn công có thể gửi email hoặc tin nhắn chứa liên kết độc hại. Nếu nhấp vào liên kết này, mã độc có thể được tải xuống máy tính của bạn.

Tiếng Anh

HTML injection is a common website attack in which an attacker injects malicious HTML code into data fields submitted by users. This code is then executed on the website’s server, which can lead to a variety of serious consequences, such as:

Changing the content of the website

Creating malicious links

Stealing user’s personal information

Uploading malware to the server

To avoid the risk of HTML injection, users should be aware of the following:

Do not enter any unnecessary information. Only enter the information that is required on the website.

Do not enter any special characters. Special characters, such as quotation marks, square brackets, and semicolons, can be exploited by attackers to inject malicious code.

Be careful with links in emails and messages. Attackers may send emails or messages containing malicious links. If you click on this link, malicious code may be downloaded to your computer.

Thêm thông tin

Ngoài những điều trên, người dùng cũng có thể tham khảo thêm một số biện pháp sau để tăng cường bảo mật website:

Sử dụng các trình duyệt web có tính năng bảo mật cao. Các trình duyệt web này thường có các tính năng ngăn chặn các cuộc tấn công HTML injection.

Cài đặt các tiện ích mở rộng bảo mật. Các tiện ích mở rộng này có thể giúp người dùng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công HTML injection.

Cập nhật phần mềm thường xuyên. Các nhà phát triển phần mềm thường xuyên phát hành các bản cập nhật để vá các lỗ hổng bảo mật. Việc cập nhật phần mềm thường xuyên sẽ giúp bảo vệ website khỏi các cuộc tấn công HTML injection.

Kết luận

HTML injection là một hình thức tấn công website phổ biến và có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Người dùng cần lưu ý những điều trên để tránh rủi ro này.

Bảo Mật Website: Hướng Dẫn Người Dùng Tránh Rủi Ro HTML Injection

Leave a Reply

All in one