Cách Tải Video Instagram Ngay Lập Tức: 3 Bước Đơn Giản!

Instagram là một trong những nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất hiện nay, với hàng triệu người dùng đăng tải video và ảnh mỗi ngày. Nếu bạn tìm thấy một video Instagram mà bạn muốn lưu lại, bạn có thể tải xuống một cách dễ dàng bằng các phương pháp sau.

1. Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba

Có rất nhiều ứng dụng của bên thứ ba cho phép bạn tải xuống video Instagram. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm:

Savefrom.net

FastSave for Instagram

InstaSave

Video Downloader for Instagram

Để tải xuống video Instagram bằng ứng dụng của bên thứ ba, bạn cần:

Mở ứng dụng Instagram và tìm video bạn muốn tải xuống.

Sao chép URL của video.

Mở ứng dụng tải xuống video và dán URL vào hộp tìm kiếm.

Nhấn nút tải xuống.

2. Sử dụng trang web của bên thứ ba

Cũng có một số trang web của bên thứ ba cho phép bạn tải xuống video Instagram. Một số trang web phổ biến bao gồm:

DownloadGram

InstaSaver

SaveIG

Để tải xuống video Instagram bằng trang web của bên thứ ba, bạn cần:

Mở trang web tải xuống video và dán URL của video vào hộp tìm kiếm.

Nhấn nút tải xuống.

3. Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt

Nếu bạn sử dụng trình duyệt Chrome, bạn có thể tải xuống video Instagram bằng tiện ích mở rộng trình duyệt. Một số tiện ích mở rộng phổ biến bao gồm:

IG Downloader

InstaGet

SaveFrom.net Helper

Để tải xuống video Instagram bằng tiện ích mở rộng trình duyệt, bạn cần:

Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt.

Mở trang video Instagram.

Nhấn nút tải xuống.

Lưu ý

Một số video Instagram có thể bị bảo vệ bản quyền và việc tải xuống chúng có thể là bất hợp pháp.

Nếu bạn tải xuống video Instagram từ một tài khoản riêng tư, bạn sẽ cần có quyền truy cập vào tài khoản đó.

Tiếng Anh

How to Download Instagram Videos Instantly: 3 Easy Steps!

Instagram is one of the most popular social media platforms today, with millions of users posting videos and photos every day. If you find an Instagram video you want to save, you can download it easily using the following methods.

 1. Use a third-party app
 2. There are many third-party apps that allow you to download Instagram videos. Some popular apps include:
 3. Savefrom.net
 4. FastSave for Instagram
 5. InstaSave
 6. Video Downloader for Instagram
 7. To download an Instagram video using a third-party app, you need to:
 8. Open the Instagram app and find the video you want to download.
 9. Copy the URL of the video.
 10. Open the video download app and paste the URL into the search box.
 11. Tap the download button.
 12. 2. Use a third-party website
 13. There are also a number of third-party websites that allow you to download Instagram videos. Some popular websites include:
 14. DownloadGram
 15. InstaSaver
 16. SaveIG
 17. To download an Instagram video using a third-party website, you need to:
 18. Open the video download website and paste the URL of the video into the search box.
 19. Click the download button.
 20. 3. Use a browser extension
 21. If you use the Chrome browser, you can download Instagram videos using a browser extension. Some popular extensions include:
 22. IG Downloader
 23. InstaGet
 24. SaveFrom.net Helper
 25. To download an Instagram video using a browser extension, you need to:
 26. Install the browser extension.
 27. Open the Instagram video page.
 28. Click the download button.
 29. Note
 30. Some Instagram videos may be copyrighted and downloading them may be illegal.
 31. If you download an Instagram video from a private account, you will need access to that account.
Khám Phá Cách Tải Video Instagram Ngay Lập Tức: 3 Bước Đơn Giản!

Leave a Reply

All in one