Cách Tối ưu Hóa Giao Diện Windows 11 và Đưa Trở Lại Với Windows 10

Tiếng Việt

Windows 11 là hệ điều hành mới nhất của Microsoft, được phát hành vào năm 2021. Hệ điều hành này mang đến một giao diện hoàn toàn mới, với nhiều thay đổi về thiết kế và tính năng. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn chưa quen với giao diện mới này và muốn quay trở lại giao diện Windows 10.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tối ưu hóa giao diện Windows 11 và đưa trở lại với Windows 10.

 1. Tối ưu hóa giao diện Windows 11
 2. Dưới đây là một số cách để tối ưu hóa giao diện Windows 11:
 3. Thay đổi vị trí của thanh Start: Thanh Start là một trong những thay đổi lớn nhất trong Windows 11. Thay vì nằm ở góc trái màn hình, thanh Start trong Windows 11 được đặt ở giữa màn hình. Nếu bạn không thích vị trí này, bạn có thể thay đổi lại bằng cách:
 4. Mở ứng dụng Settings.
 5. Nhấp vào Personalization.
 6. Nhấp vào Start.
 7. Chọn vị trí của thanh Start.
 8. Thay đổi kích thước và màu sắc của thanh Taskbar: Thanh Taskbar trong Windows 11 cũng có một số thay đổi về thiết kế. Bạn có thể thay đổi kích thước và màu sắc của thanh Taskbar bằng cách:
 9. Mở ứng dụng Settings.
 10. Nhấp vào Personalization.
 11. Nhấp vào Taskbar.
 12. Chỉnh sửa kích thước và màu sắc của thanh Taskbar.
 13. Tắt các tính năng không cần thiết: Windows 11 có một số tính năng không cần thiết, chẳng hạn như Widgets và Snap Layouts. Bạn có thể tắt các tính năng này để tối ưu hóa hiệu suất của máy tính.
 14. Mở ứng dụng Settings.
 15. Nhấp vào Personalization.
 16. Nhấp vào Taskbar.
 17. Tắt các tính năng không cần thiết.
 18. 2. Đưa trở lại với Windows 10
 19. Nếu bạn muốn quay trở lại với Windows 10, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
 20. Mở ứng dụng Settings.
 21. Nhấp vào System.
 22. Nhấp vào Recovery.
 23. Nhấp vào Go back to Windows 10.
 24. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện thao tác này trong vòng 10 ngày sau khi nâng cấp lên Windows 11.
 25. Kết luận
 26. Trên đây là cách tối ưu hóa giao diện Windows 11 và đưa trở lại với Windows 10. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.
 27. English
 28. How to Optimize Windows 11 Interface and Return to Windows 10
 29. Windows 11 is the latest operating system from Microsoft, released in 2021. The operating system brings a completely new interface, with many changes in design and features. However, some users are still not familiar with the new interface and want to return to the Windows 10 interface.
 30. In this article, we will learn how to optimize the Windows 11 interface and return to Windows 10.
 31. 1. Optimize the Windows 11 interface
 32. Here are some ways to optimize the Windows 11 interface:
 33. Change the position of the Start menu: The Start menu is one of the biggest changes in Windows 11. Instead of being in the left corner of the screen, the Start menu in Windows 11 is placed in the middle of the screen. If you don’t like this position, you can change it back by following these steps:
 34. Open the Settings app.
 35. Click on Personalization.
 36. Click on Start.
 37. Choose the position of the Start menu.
 38. Change the size and color of the Taskbar: The Taskbar in Windows 11 also has some design changes. You can change the size and color of the Taskbar by following these steps:
 39. Open the Settings app.
 40. Click on Personalization.
 41. Click on Taskbar.
 42. Adjust the size and color of the Taskbar.
 43. Turn off unnecessary features: Windows 11 has some unnecessary features, such as Widgets and Snap Layouts. You can turn off these features to optimize the performance of your computer. 1
Bí quyết Tối ưu Hóa Giao Diện Windows 11, Đưa Trở Lại Với Windows 10

Leave a Reply

All in one