Bí quyết triển khai DNSSEC trên Windows Server 2012 R2: Hướng dẫn chi tiết và bảo mật DNS của bạn!

Tóm tắt

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) là một giao thức mở rộng cho hệ thống tên miền (DNS) nhằm tăng cường bảo mật. DNSSEC cung cấp khả năng xác thực và toàn vẹn cho các bản ghi DNS, giúp bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công DNS giả mạo.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai DNSSEC trên Windows Server 2012 R2. Chúng tôi sẽ cung cấp các bước chi tiết và hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình DNSSEC trên máy chủ của mình.

Yêu cầu

Để triển khai DNSSEC trên Windows Server 2012 R2, bạn cần có các yêu cầu sau:

Windows Server 2012 R2 với gói dịch vụ tích hợp sẵn (IIS)

Một tên miền đã đăng ký

Máy chủ DNS có thẩm quyền cho tên miền của bạn

Tiến hành

 1. Cài đặt các gói dịch vụ cần thiết
 2. Để triển khai DNSSEC trên Windows Server 2012 R2, bạn cần cài đặt các gói dịch vụ sau:
 3. DNSServer-Tools
 4. DNSServer-Extension-Pack
 5. Để cài đặt các gói dịch vụ này, hãy mở Server Manager và đi đến Features > Add Features. Trong hộp thoại Add Features Wizard, hãy chọn các gói dịch vụ sau và nhấp vào Next.
 6. DNSServer-Tools
 7. DNSServer-Extension-Pack
 8. 2. Thêm vùng DNS
 9. Tiếp theo, bạn cần tạo một vùng DNS cho tên miền của mình. Để thực hiện việc này, hãy mở DNS Manager và nhấp chuột phải vào Forward Lookup Zones. Sau đó, chọn New Zone.
 10. Trong hộp thoại New Zone Wizard, hãy chọn Primary Zone và nhấp vào Next.
 11. Trong hộp thoại Zone Name, hãy nhập tên miền của bạn và nhấp vào Next.
 12. Trong hộp thoại Zone Type, hãy chọn Standard Primary Zone và nhấp vào Next.
 13. Trong hộp thoại Dynamic Updates, hãy chọn Allow only secure dynamic updates và nhấp vào Next.
 14. Trong hộp thoại DNSSEC Options, hãy chọn Enable DNSSEC và nhấp vào Next.
 15. Trong hộp thoại Review Zone Settings, hãy xem lại các cài đặt của bạn và nhấp vào Finish.
 16. 3. Tạo các bản ghi DNSSEC
 17. Sau khi tạo vùng DNS, bạn cần tạo các bản ghi DNSSEC. Để thực hiện việc này, hãy mở DNS Manager và nhấp chuột phải vào vùng DNS của bạn. Sau đó, chọn Properties.
 18. Trong tab DNSSEC, hãy chọn Enable Zone Signing và nhấp vào OK.
 19. DNS Server sẽ tự động tạo các bản ghi DNSSEC cho vùng của bạn.
 20. 4. Cấu hình máy chủ DNS
 21. Cuối cùng, bạn cần cấu hình máy chủ DNS của mình để sử dụng DNSSEC. Để thực hiện việc này, hãy mở DNS Manager và nhấp chuột phải vào máy chủ DNS của bạn. Sau đó, chọn Properties.
 22. Trong tab DNSSEC, hãy chọn Enable DNSSEC on this computer và nhấp vào OK.
 23. Kiểm tra
 24. Để kiểm tra xem DNSSEC đã được triển khai thành công hay chưa, bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra DNSSEC trực tuyến.
 25. Kết luận
 26. Với hướng dẫn này, bạn có thể triển khai DNSSEC trên Windows Server 2012 R2 một cách dễ dàng. DNSSEC sẽ giúp bảo vệ tên miền của bạn khỏi các cuộc tấn công DNS giả mạo.
 27. English version
 28. DNSSEC on Windows Server 2012 R2: A step-by-step guide
 29. Summary
 30. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) is an extension to the Domain Name System (DNS) that provides security enhancements. DNSSEC provides authentication and integrity for DNS records, helping to protect users from DNS spoofing attacks.
 31. In this article, we will walk you through the process of deploying DNSSEC on Windows Server 2012 R2. We will provide detailed steps and instructions on how to install and configure DNSSEC on your server
Bí quyết triển khai DNSSEC trên Windows Server 2012 R2: Hướng dẫn chi tiết và bảo mật DNS của bạn!

Leave a Reply

All in one