Bí Quyết Xem Tin Nhắn Bị Thu Hồi Trên Messenger: Hướng Dẫn Chi Tiết 2023

Tiếng Việt

Messenger là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất hiện nay. Với tính năng thu hồi tin nhắn, người dùng có thể xóa các tin nhắn đã gửi mà không muốn người khác đọc được. Tuy nhiên, nhiều người vẫn muốn xem lại những tin nhắn đã bị thu hồi này. Dưới đây là một số cách để xem tin nhắn đã thu hồi trên Messenger:

Cách 1: Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba

Có rất nhiều ứng dụng của bên thứ ba cho phép bạn xem tin nhắn đã thu hồi trên Messenger. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm:

KB2A Tool

Unseen

Recall Saver

Để sử dụng các ứng dụng này, bạn cần cài đặt chúng trên điện thoại của mình. Sau đó, bạn mở ứng dụng và cấp quyền truy cập vào Messenger. Khi có tin nhắn bị thu hồi, ứng dụng sẽ hiển thị nội dung tin nhắn đó cho bạn.

Cách 2: Sử dụng tính năng lưu trữ đám mây

Nếu bạn đã bật tính năng lưu trữ đám mây cho Messenger, bạn có thể xem lại các tin nhắn đã thu hồi trong lịch sử chat. Để bật tính năng này, bạn thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại của bạn.

Nhấn vào biểu tượng tài khoản của bạn ở góc trên bên trái màn hình.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Chọn Tin nhắn.

Bật Lưu trữ đám mây.

Sau khi đã bật tính năng này, bạn có thể xem lại các tin nhắn đã thu hồi bằng cách mở ứng dụng Messenger trên máy tính.

Cách 3: Sử dụng ứng dụng giả lập Android

Nếu bạn sử dụng điện thoại iPhone, bạn có thể sử dụng một ứng dụng giả lập Android để xem tin nhắn đã thu hồi trên Messenger. Một số ứng dụng giả lập Android phổ biến bao gồm:

BlueStacks

NoxPlayer

Sau khi đã cài đặt ứng dụng giả lập Android, bạn tải ứng dụng Messenger trên Google Play Store. Sau đó, bạn sử dụng ứng dụng Messenger trên ứng dụng giả lập Android để xem tin nhắn đã thu hồi.

Lưu ý

Các cách trên chỉ có thể áp dụng đối với các tin nhắn đã bị thu hồi trong vòng 15 phút kể từ khi gửi.

Các ứng dụng của bên thứ ba có thể không hoạt động trên tất cả các thiết bị.

English

How to See Deleted Messages on Messenger: A Detailed Guide 2023

Messenger is one of the most popular messaging apps today. With the message recall feature, users can delete messages they’ve sent that they don’t want others to read. However, many people still want to see deleted messages. Here are some ways to see deleted messages on Messenger:

Method 1: Use a third-party app

There are many third-party apps that allow you to see deleted messages on Messenger. Some popular apps include:

KB2A Tool

Unseen

Recall Saver

To use these apps, you need to install them on your phone. Then, open the app and grant access to Messenger. When a message is deleted, the app will display the content of the message for you.

Method 2: Use cloud storage

If you have enabled cloud storage for Messenger, you can view deleted messages in chat history. To enable this feature, follow these steps:

Open the Messenger app on your phone.

Tap on your account icon in the upper left corner of the screen.

Select Settings & Privacy.

Select Messages.

Turn on Cloud Storage.

Once you have enabled this feature, you can view deleted messages by opening the Messenger app on your computer.

Method 3: Use an Android emulator

If you use an iPhone, you can use an Android emulator to see deleted messages on Messenger. Some popular Android emulators include:

BlueStacks

NoxPlayer

After installing an Android emulator, you can download the Messenger app from the Google Play Store. Then, use the Messenger app on the Android emulator to view deleted messages.

Note

The above methods can only be applied to messages that

Bí Quyết Xem Tin Nhắn Bị Thu Hồi Trên Messenger: Hướng Dẫn Chi Tiết 2023

Leave a Reply

All in one