iOS 16.3.1: Bí quyết cập nhật và những tính năng độc đáo

Tiếng Việt

Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 16.3.1 cho iPhone vào ngày 13 tháng 2 năm 2023. Bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất, cũng như một số tính năng mới độc đáo.

Cách cập nhật iOS 16.3.1

Để cập nhật iOS 16.3.1, bạn cần có iPhone tương thích với iOS 16. Bạn có thể kiểm tra xem iPhone của mình có phải là phiên bản mới nhất hay không bằng cách đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu có bản cập nhật iOS 16.3.1 khả dụng, bạn sẽ thấy thông báo.

Để cập nhật iOS 16.3.1, hãy làm theo các bước sau:

Kết nối iPhone của bạn với Wi-Fi.

Mở ứng dụng Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt chung.

Nhấn vào Cập nhật phần mềm.

Nếu có bản cập nhật iOS 16.3.1 khả dụng, hãy nhấn vào Tải về và cài đặt.

Những tính năng độc đáo của iOS 16.3.1

iOS 16.3.1 bao gồm một số tính năng mới độc đáo, bao gồm:

Tối ưu hóa tính năng Phát hiện sự cố: Tính năng Phát hiện sự cố được cải thiện để tránh cảnh báo nhầm trong các trường hợp như người dùng đang chơi tàu lượn hoặc tham gia các hoạt động thể chất khác.

Khắc phục lỗi Siri không hoạt động trên ứng dụng Tìm: Lỗi Siri không hoạt động trên ứng dụng Tìm đã được khắc phục.

Sửa lỗi cài đặt iCloud không phản hồi hoặc hiển thị sai: Lỗi cài đặt iCloud không phản hồi hoặc hiển thị sai đã được khắc phục.

Lời kết

iOS 16.3.1 là một bản cập nhật nhỏ nhưng đáng giá. Bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất, cũng như một số tính năng mới độc đáo. Nếu bạn đang sử dụng iPhone tương thích, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên iOS 16.3.1.

English

Apple released iOS 16.3.1 for iPhone on February 13, 2023. The update includes bug fixes and performance improvements, as well as some new, unique features.

How to update to iOS 16.3.1

To update to iOS 16.3.1, you need to have an iPhone compatible with iOS 16. You can check if your iPhone is running the latest version by going to Settings > General > Software Update. If an iOS 16.3.1 update is available, you will see a notification.

To update to iOS 16.3.1, follow these steps:

Connect your iPhone to Wi-Fi.

Open the Settings app.

Tap on General.

Tap on Software Update.

If an iOS 16.3.1 update is available, tap on Download and Install.

Unique features of iOS 16.3.1

iOS 16.3.1 includes a number of unique new features, including:

Optimized crash detection: Crash detection is improved to prevent false alarms in situations such as when a user is riding a roller coaster or participating in other physical activities.

Fixed Siri not working on Find My: The bug that prevented Siri from working on the Find My app has been fixed.

Fixed iCloud settings not responding or displaying incorrectly: The bug that caused iCloud settings to not respond or display incorrectly has been fixed.

Conclusion

iOS 16.3.1 is a small but worthwhile update. The update includes bug fixes and performance improvements, as well as some new, unique features. If you are using an iPhone that is compatible, we recommend updating to iOS 16.3.1.

Bí quyết Cập Nhật iOS 16.3.1 cho iPhone: Đừng Bỏ Lỡ Những Tính Năng Độc Đáo!

Leave a Reply

All in one