Cách Đăng Ký Domain CO.UK Miễn Phí

Tiếng Việt

Tên miền là một địa chỉ duy nhất trên Internet, được sử dụng để truy cập một trang web hoặc một dịch vụ trực tuyến. Tên miền thường được viết dưới dạng “tenmien.tld”, trong đó “tenmien” là tên của trang web hoặc dịch vụ và “tld” là viết tắt của “top-level domain” (tên miền cấp cao).

Tên miền .co.uk là tên miền quốc gia của Vương quốc Anh. Tên miền này thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Hiện tại, có một số nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền đang cung cấp chương trình đăng ký tên miền .co.uk miễn phí.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tên miền .co.uk miễn phí từ nhà cung cấp dịch vụ LCN.

Các bước đăng ký tên miền .co.uk miễn phí

Truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ LCN: https://lcn.com/

Nhấp vào nút “Đăng ký”.

Nhập thông tin đăng ký của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu.

Chọn tên miền .co.uk mà bạn muốn đăng ký.

Nhấp vào nút “Tiếp tục”.

Nhập mã xác minh được gửi đến email của bạn.

Chọn gói đăng ký miễn phí.

Nhấp vào nút “Đăng ký”.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có thể sở hữu một tên miền .co.uk miễn phí trong 1 năm.

Lưu ý:

Để đăng ký tên miền .co.uk miễn phí, bạn cần cung cấp thông tin thanh toán, chẳng hạn như số thẻ tín dụng. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho năm đầu tiên.

Bạn cần gia hạn tên miền .co.uk của mình sau 1 năm. Giá gia hạn tên miền .co.uk là 5,99 bảng Anh/năm.

Các nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền khác cung cấp chương trình đăng ký tên miền .co.uk miễn phí

Ngoài LCN, còn có một số nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền khác cung cấp chương trình đăng ký tên miền .co.uk miễn phí. Bạn có thể tham khảo các nhà cung cấp dịch vụ sau:

Namecheap

GoDaddy

1&1 IONOS

HostGator

Hostinger

Chúc bạn thành công!

English

How to Register a Free .co.uk Domain

A domain name is a unique address on the internet, used to access a website or online service. Domain names are typically written in the form “domainname.tld”, where “domainname” is the name of the website or service and “tld” is an abbreviation for “top-level domain” (top-level domain).

The .co.uk domain is the country code top-level domain (ccTLD) for the United Kingdom. This domain is typically used by businesses and organizations based in the United Kingdom.

Currently, there are a number of domain registrars offering free .co.uk domain registration.

In this article, we will walk you through how to register a free .co.uk domain from the registrar LCN.

Steps to register a free .co.uk domain

Go to the LCN website: https://lcn.com/

Click the “Register” button.

Enter your registration information, including your name, email address, and password.

Select the .co.uk domain you want to register.

Click the “Continue” button.

Enter the verification code sent to your email.

Select the free registration package.

Click the “Register” button.

After completing these steps, you will have a free .co.uk domain for 1 year.

Notes:

To register a free .co.uk domain, you will need to provide payment information, such as a credit card number. However, you will not be charged for the first year.

You will need to renew your .co.uk domain after 1 year. The renewal price for a .co.uk domain

Cách Đăng Ký Domain CO.UK Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết Không Cần Thẻ VISA

Leave a Reply

All in one