Cách list sản phẩm trên Amazon không cần UPC (How to List Products on Amazon without UPC)

Tiếng Việt (Vietnamese):

Khi bắt đầu kinh doanh trên Amazon, việc tạo danh sách sản phẩm có thể trở nên phức tạp, đặc biệt là khi bạn không có mã UPC (Universal Product Code). Tuy nhiên, có một số cách bạn có thể sử dụng để đăng sản phẩm mà không cần UPC. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để giúp bạn bắt đầu.

Sử dụng mã SKU (Stock Keeping Unit): Nếu bạn không có UPC, bạn có thể sử dụng SKU của riêng bạn để đánh dấu sản phẩm. SKU là một mã số duy nhất do bạn tạo ra để quản lý sản phẩm. Trong trang Seller Central của bạn, hãy chọn tạo sản phẩm mới và nhập thông tin SKU thay vì UPC.

Sử dụng mã EAN (European Article Number) hoặc ISBN (International Standard Book Number): Nếu sản phẩm của bạn là sách hoặc có thể được gắn với mã EAN hoặc ISBN, bạn có thể sử dụng chúng để đăng sản phẩm.

Sử dụng mã quốc gia khác: Một số quốc gia sử dụng mã sản phẩm quốc gia riêng. Hãy kiểm tra xem sản phẩm của bạn có mã tương tự nào được sử dụng trong quốc gia đó.

Sử dụng UPC tùy chỉnh (GCID – Global Catalog Identifier): Amazon cho phép bạn tạo mã GCID riêng cho sản phẩm nếu bạn không có UPC. GCID là một dạng UPC tùy chỉnh dành riêng cho Amazon.

Liên hệ với Amazon Seller Support: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm mã sản phẩm thay thế, bạn có thể liên hệ với Amazon Seller Support để được hỗ trợ cụ thể.

English:

When starting a business on Amazon, listing products can become complex, especially when you don’t have a Universal Product Code (UPC). However, there are several ways you can list products on Amazon without needing a UPC. Below is a detailed guide to help you get started.

Use a Stock Keeping Unit (SKU): If you don’t have a UPC, you can use your own SKU to identify your products. A SKU is a unique code you create to manage your products. In your Seller Central account, choose to create a new product and enter the SKU instead of a UPC.

Use an EAN (European Article Number) or ISBN (International Standard Book Number): If your product is a book or can be associated with an EAN or ISBN, you can use them to list your product.

Use other country-specific codes: Some countries use their own national product codes. Check if your product has a similar code used in that country.

Use Custom UPC (GCID – Global Catalog Identifier): Amazon allows you to create your own GCID for your product if you don’t have a UPC. GCID is a custom UPC designed specifically for Amazon.

Contact Amazon Seller Support: If you have difficulty finding a suitable product code alternative, you can contact Amazon Seller Support for specific assistance.

Dù bạn có UPC hay không, việc đăng sản phẩm trên Amazon vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được. Bạn chỉ cần sử dụng một trong những phương pháp trên để bắt đầu kinh doanh và bán hàng trên nền tảng mạng lớn này. Chúc bạn thành công trong việc kinh doanh trực tuyến trên Amazon!

Cách list sản phẩm trên Amazon không cần UPC

Leave a Reply

All in one