Hướng Dẫn Chi Tiết: Cách Sử Dụng Chromiux để Khôi Phục Mật Khẩu và Cookie Trên Chrome

Hướng Dẫn Chi Tiết: Cách Sử Dụng Chrome Để Khôi Phục Mật Khẩu và Cookie Trên Chrome

Tiếng Việt

Chrome là một trong những trình duyệt web phổ biến nhất hiện nay. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích, bao gồm khả năng lưu mật khẩu và cookie của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc cookie của mình, bạn có thể dễ dàng khôi phục chúng bằng Chrome.

Khôi phục mật khẩu

Để khôi phục mật khẩu đã lưu của bạn trong Chrome, hãy làm theo các bước sau:

Mở Chrome và đi tới Cài đặt.

Nhấp vào Mật khẩu.

Chọn mật khẩu mà bạn muốn khôi phục.

Nhấp vào Xem.

Chrome sẽ hiển thị mật khẩu của bạn. Bạn có thể sao chép mật khẩu và dán vào nơi cần thiết.

Khôi phục cookie

Để khôi phục cookie đã lưu của bạn trong Chrome, hãy làm theo các bước sau:

Mở Chrome và đi tới Cài đặt.

Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật.

Nhấp vào Cookie và dữ liệu trang web.

Nhấp vào Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web.

Chrome sẽ hiển thị danh sách tất cả cookie đã lưu của bạn. Bạn có thể tìm kiếm cookie cụ thể hoặc chọn tất cả cookie để xuất chúng.

Lưu ý

Chrome sử dụng mã hóa AES-256 để bảo vệ mật khẩu và cookie của bạn.

Bạn nên bật xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình.

English

Chrome is one of the most popular web browsers today. It offers a variety of useful features, including the ability to save your passwords and cookies. If you forget your password or cookie, you can easily recover them using Chrome.

Recovering passwords

To recover your saved passwords in Chrome, follow these steps:

Open Chrome and go to Settings.

Click on Passwords.

Select the password you want to recover.

Click on View.

Chrome will display your password. You can copy the password and paste it where needed.

Recovering cookies

To recover your saved cookies in Chrome, follow these steps:

Open Chrome and go to Settings.

Click on Privacy and security.

Click on Cookies and site data.

Click on See all cookies and site data.

Chrome will display a list of all your saved cookies. You can search for a specific cookie or select all cookies to export them.

Notes

Chrome uses AES-256 encryption to protect your passwords and cookies.

You should enable two-factor authentication to increase the security of your accounts.

Additional tips

To make it easier to find your passwords, you can organize them by website or category.

You can also create a strong password manager to help you keep track of all your passwords.

Conclusion

Chrome makes it easy to recover your passwords and cookies. By following the steps above, you can quickly get back to your online accounts.

Leave a Comment

All in one