Tạo VPS Windows 1GB RAM Miễn Phí Tại Atlantic.net

Bài viết gốc tiếng Việt

VPS là một máy chủ ảo được lưu trữ trên máy chủ vật lý của nhà cung cấp dịch vụ VPS. VPS có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng và dịch vụ web, lưu trữ tệp và dữ liệu, hoặc bất kỳ mục đích nào khác yêu cầu một máy chủ riêng.

Atlantic.net là một nhà cung cấp dịch vụ VPS cung cấp gói VPS Windows 1GB RAM miễn phí trong vòng 1 năm. Gói VPS này có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng Windows cơ bản, chẳng hạn như WordPress, MySQL, và Apache.

Hướng dẫn tạo VPS Windows 1GB RAM miễn phí tại Atlantic.net

Để tạo VPS Windows 1GB RAM miễn phí tại Atlantic.net, hãy làm theo các bước sau:

Truy cập trang web Atlantic.net và đăng ký tài khoản.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào tab “VPS”.

Nhấp vào nút “Create VPS”.

Chọn “Windows” làm hệ điều hành.

Chọn “1GB” cho bộ nhớ RAM.

Chọn “10GB” cho dung lượng lưu trữ.

Chọn “United States” làm vị trí máy chủ.

Nhấp vào nút “Create”.

Sau khi tạo VPS, bạn sẽ nhận được email chứa thông tin truy cập vào VPS của mình.

Lưu ý

Gói VPS Windows 1GB RAM miễn phí tại Atlantic.net chỉ có thể được sử dụng trong vòng 1 năm.

Gói VPS này có giới hạn băng thông và lưu lượng truy cập.

Gói VPS này không bao gồm hỗ trợ khách hàng 24/7.

Bài viết gốc tiếng Anh

Create a Free 1GB RAM Windows VPS at Atlantic.net

VPS is a virtual private server that is hosted on a physical server from a VPS provider. VPS can be used to run web applications and services, store files and data, or for any other purpose that requires a dedicated server.

Atlantic.net is a VPS provider that offers a free 1GB RAM Windows VPS for 1 year. This VPS package can be used to run basic Windows applications, such as WordPress, MySQL, and Apache.

Instructions on how to create a free 1GB RAM Windows VPS at Atlantic.net

To create a free 1GB RAM Windows VPS at Atlantic.net, follow these steps:

Go to the Atlantic.net website and create an account.

Log in to your account and click on the “VPS” tab.

Click on the “Create VPS” button.

Select “Windows” as the operating system.

Select “1GB” for the amount of RAM.

Select “10GB” for the amount of storage space.

Select “United States” as the server location.

Click on the “Create” button.

After creating the VPS, you will receive an email containing information on how to access your VPS.

Notes

The free 1GB RAM Windows VPS package at Atlantic.net is only available for 1 year.

This VPS package has bandwidth and traffic limits.

This VPS package does not include 24/7 customer support.

Lời kết

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn tạo VPS Windows 1GB RAM miễn phí tại Atlantic.net. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Khám Phá Bí Quyết: Tạo VPS Windows 1GB RAM Miễn Phí Tại Atlantic.net

Leave a Reply

All in one