Hướng dẫn chính sách giữ tiền của Amazon và cách tính toán số tiền dự trữ

Nếu bạn là người bán trên Amazon, bạn sẽ cần phải biết về chính sách giữ lại tiền của công ty này. Điều này đảm bảo rằng bạn có khoản dự trữ để đáp ứng trách nhiệm pháp lý tài chính phát sinh từ các tranh chấp giao dịch từ khách hàng của bạn. Bạn sẽ được giữ một phần thu nhập của mình cho đến khi các tranh chấp được giải quyết hoặc đủ điều kiện để được nâng cấp cấp độ dự trữ.

Amazon sử dụng mô hình theo cấp để xác định số tiền dự trữ cần thiết. Dưới đây là ba cấp độ dự trữ của Amazon:

Cấp 1 Số tiền giữ lại: 100% các khoản thanh toán được xử lý trong 7 ngày qua và giá trị của tất cả các tranh chấp giao dịch chưa được giải quyết Điều kiện: Bạn là người bán mới của Amazon

Cấp 2 Số tiền giữ lại: 3% tổng thu nhập của bạn được xử lý hàng ngày trong 28 ngày qua hoặc giá trị của tất cả các tranh chấp giao dịch chưa được giải quyết Điều kiện: Bạn đã là người bán trên Amazon được một năm và có tối thiểu 100 đơn hàng đã hoàn thành hoặc bạn đã là người bán trên Amazon được ít nhất 6 tháng, có tối thiểu 100 đơn đặt hàng đã hoàn thành, duy trì tỷ lệ phản hồi của khách hàng (ODR) dưới 1,0%, đồng thời yêu cầu, và nâng cấp.

Cấp 3 Số tiền giữ lại: Giá trị của tất cả các tranh chấp giao dịch chưa được giải quyết Điều kiện: Bạn đang ở Cấp dự trữ II và bạn đã duy trì tỷ lệ phản hồi của khách hàng trung bình dưới 1,0% trong 60 ngày qua

Nếu ODR của bạn vượt quá 1%, bạn sẽ bị giảm cấp độ dự trữ. Tuy nhiên, bạn có thể được nâng cấp trở lại cấp II nếu ODR của bạn giảm xuống dưới 1%.

Hy vọng với thông tin này, bạn hiểu rõ hơn về chính sách giữ lại tiền của Amazon và cách tính toán số tiền dự trữ của bạn.

Hướng dẫn Chính sách giữ tiền của Amazon và cách tính toán số tiền dự trữ cho người bán trên Amazon

Leave a Reply

All in one