TUT này Chỉ làm việc với với iphone.

Vô phần cài đặt, cài đặt mail (go into settings>mail)

Create new mail>google>then in safari click on top right the searchbar “request desktop website”>create account>click again request desktop website

Repeat. If it doesnt work, restart phone. Use iCloud Relay, dont use VPN, proxy etc.

Bên cạnh đó có thể code auto tạo cho nhanh.

Cần auto gì trên iphone thì liên hệ bên mình nhé!

Hướng dẫn đăng ký gmail không cần số điện thoại, HOW TO BYPASS GMAIL ( GOOGLE ACCOUNT ) PHONE VERIFICATION

Leave a Reply

All in one