Hướng dẫn Tạo Mail EDU Miễn Phí mới nhất

Có thể được sử dụng cho Azure / Prime Student / Google Cloud
SỬ DỤNG IP HOA KỲ – Bất kỳ VPN
tốt nào Thử làm việc tại Hoa Kỳ, tức là
múi giờ Hoa Kỳ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đi tới: https://www.avc.edu/studentservices/admi…pplyonline
Cuộn xuống và chọn tùy chọn 1 Đăng ký trực tuyến qua CCC Áp dụng
Chọn Tạo tài khoản> Bắt đầu tạo loại tài khoản Bất kỳ tên nào nghe có vẻ hay (hãy nhớ xem bạn đã đặt Tên nữ hay Tên nam) Đánh dấu vào ô cho biết bạn không có tên
đệm Sau đó, cả hai tùy chọn ‘KHÔNG’
Sử dụng Ngày
sinh thật của bạn nhưng năm 1998
(Ghi chú lại nếu bạn không thể nhớ)

Bỏ chọn Áp dụng hỗ trợ
tài
chính Sử dụng ssn-verify.com/generate cho Số
An sinh Xã hội Kế tiếp
Sử dụng email hợp lệ của bạn,
Số điện thoại- 616XXXXXXXX(Thay X bằng bất kỳ số nào) Địa chỉ – 58 Middle Point Rd
City – San Francisco
State – California (nó ở đầu cột) ZIP-94124
(Chọn hộp Xác thực)

Điền vào Chi tiết mà bạn muốn và ghi chú nó ở đâu đó
Điền vào câu hỏi bảo mật ngẫu nhiên Câu trả lời
Tiếp tục
Thời hạn áp dụng
Mùa hè
Mục tiêu giáo dục >>Lấy bằng cao đẳng 2 năm mà không cần chuyển tiếp
Chuyên ngành dự định hoặc Chương trình học>> Tổng hợp Kinh doanh – Bằng cấp
AS tiếp tục
chọn địa chỉ gửi thư của tôi giống với địa chỉ thường trú ……
Tiếp tục
tình trạng ghi danh>> Học sinh lần 1 đại học
Giáo dục THPT>> Nhận bằng tốt nghiệp trung học từ trường Mỹ Ngày hoàn thành trung học Tháng Mười Hai 21, 2019
Đánh dấu vào cả hai tùy chọn Có
Tôi đã học trung học
Quốc gia – Tiểu bang Hoa Kỳ
– California
Chọn bất kỳ trường
ngẫu nhiên nào Nhập bất kỳ từ nào và danh sách sẽ hiển thị
Nhập lớp 3.7
Chọn >
> Lớp 12 Xếp lớp nâng cao AP Thành phần hoặc văn học
tiếng Anh Lớp A
Chọn>> Đại số 1
Hạng A
Tình trạng tàu công dân>> Tình trạng quân đội công dân
Hoa Kỳ>> Không có Appy cho tôi
Kế tiếp
Chọn Có
Sống tất cả hộp bỏ chọn sau đó
Chọn cả hai tùy chọn KHÔNG Tiếp tục
Ngôn ngữ chính Tiếng Việt CÓ
Chọn
ba tùy chọn
KHÔNG

và trong chương trình & Kiểm tra dịch vụ
>> Calworks, Lập kế hoạch nghề nghiệp, Lớp học
trực tuyến Kế tiếp
Giới tính chọn theo loại tên bạn đã giữ
trong người chuyển giới KHÔNG
có xu hướng tình dục – Giáo dục cha mẹ thẳng
1 >> Bằng cử nhân
Phụ huynh 1 giáo dục >> Bằng tốt nghiệp Chọn Không
Sau đó Trắng
Tiếp tục 2-10 giờ
Tiếp theo Đồng ý về tất cả các tùy chọn và gửi 19f1.png
Tiếp
tục

Chọn
một tùy chọn và gửi Khảo sát
ngay Chờ 642 phút đến 15 ngày bạn sẽ nhận được
Thư từ trường cao đẳng
Antelope Valley ở đó
bạn sẽ tìm thấy tên
người dùng
của mình (mật khẩu của bạn là ngày sinh của bạn, ví dụ: nếu đó là ngày 1 tháng 12 năm 1998, thì mật khẩu là 051298)
đi tới www.avc.edu
Sau đó nhấp vào myAVC
sau đó đăng nhập và nó sẽ nói để đặt lại mật khẩu
của bạn Làm điều đó và bùng nổ email của bạn được tạo, email của bạn sẽ được
yourusername@avc.edu

Leave a Comment

All in one