Tạo VPS Windows Mạnh Mẽ với 7GB RAM Trên CloudGuard Azure

Bài viết được tối ưu hóa cho SEO Google

Bố cục bài viết

Giới thiệu

Yêu cầu

Hướng dẫn tạo VPS

Kết nối VPS

Kết luận

Giới thiệu

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VPS Windows mạnh mẽ với 7GB RAM trên CloudGuard Azure. VPS là một máy chủ ảo, cho phép bạn chạy hệ điều hành và phần mềm của riêng mình trên đám mây. CloudGuard Azure là một giải pháp bảo mật đám mây toàn diện của Microsoft.

Yêu cầu

Để tạo VPS Windows trên CloudGuard Azure, bạn cần có:

Tài khoản Microsoft Azure

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Địa chỉ IP công cộng

Hướng dẫn tạo VPS

Để tạo VPS Windows trên CloudGuard Azure, hãy làm theo các bước sau:

Truy cập trang web của Microsoft Azure và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào nút “Create a resource”.

Trong hộp tìm kiếm, nhập “Virtual Machine”.

Nhấp vào kết quả “Virtual Machine”.

Nhấp vào nút “Create”.

Trong tab “Basics”, hãy nhập các thông tin sau:

Resource name: Tên cho VPS của bạn.

Location: Khu vực mà bạn muốn đặt VPS của mình.

Size: Kích thước bộ nhớ và CPU cho VPS của bạn.

Trong tab “Image”, hãy chọn hình ảnh Windows Server mà bạn muốn sử dụng.

Trong tab “Disks”, hãy tạo một ổ đĩa cứng cho VPS của bạn.

Trong tab “Networking”, hãy cấu hình kết nối mạng cho VPS của bạn.

Trong tab “Security”, hãy cấu hình bảo mật cho VPS của bạn.

Nhấp vào nút “Review + create”.

Xem lại thông tin và nhấp vào nút “Create”.

Kết nối VPS

Sau khi VPS được tạo, bạn có thể kết nối với nó bằng Remote Desktop Protocol (RDP). Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng Remote Desktop Connection trên máy tính của bạn.

Nhập địa chỉ IP công cộng của VPS của bạn.

Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Nhấp vào nút “Connect”.

Kết luận

Tạo VPS Windows trên CloudGuard Azure là một cách dễ dàng để có được máy chủ mạnh mẽ và bảo mật cho các nhu cầu của bạn. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn có thể tạo VPS Windows với 7GB RAM trong vòng vài phút.

English Version

Create a Powerful Windows VPS with 7GB RAM on CloudGuard Azure

SEO-Optimized Article

Article Structure

Introduction

Requirements

Instructions for Creating a VPS

Connecting to the VPS

Conclusion

Introduction

In this article, we will show you how to create a powerful Windows VPS with 7GB RAM on CloudGuard Azure. A VPS is a virtual server that allows you to run your own operating system and software on the cloud. CloudGuard Azure is a comprehensive cloud security solution from Microsoft.

Requirements

To create a Windows VPS on CloudGuard Azure, you will need:

A Microsoft Azure account

A credit card or debit card

A public IP address

Instructions for Creating a VPS

To create a Windows VPS on CloudGuard Azure, follow these steps:

Go to the Microsoft Azure website and sign in to your account.

Click the “Create a resource” button.

In the search bar, type “Virtual Machine”.

Click the “Virtual Machine” result.

Click the “Create” button.

In the “Basics” tab, enter the following information:

Resource name: A name for your VPS.

Location: The region where you want to place your VPS.

Size: The memory and CPU size for your VPS.

In the “Image” tab, select the Windows Server image that you want to use.

In the “Disks” tab, create a hard drive for your

Hướng Dẫn Tạo VPS Windows Mạnh Mẽ với 7GB RAM Trên CloudGuard Azure: Bước Đơn, Hiệu Quả!

Leave a Reply

All in one