Anti Detect Browser Gologin FREE, MMO Tools, Automate iOS, Code Tools Theo Yêu Cầu

Hướng dẫn tự động tạo, tải, quản lý profiles Gologin miễn phí

Hướng dẫn tự động tạo, tải, quản ly profiles Gologin miễn phí

 

Phần 1. Cài đặt Tools:

  • Bước 1: Tạo một tài khoản bất kỳ và truy cập vào API Documentation từ menu chính. Tạo một Token mới và sao chép nó.
  • Bước 2: Dán API Token vào mục tương ứng.
  • Bước 3: Chuyển sang tab Download Profiles và chọn nơi lưu trữ profiles.

Phần 2. Sử dụng Tools:

  • Bước 1: Tạo Profiles Gologin bằng cách thủ công hoặc tự động.
  • Bước 2: Nếu tạo tự động, cần chú ý đến việc sử dụng proxy và cấu hình các thông số khác như Max Profiles, Platform và Canvas.
  • Bước 3: Sau khi tạo xong, chuyển sang tab Download Profiles để tải về các profiles.

Phần 3. Quản lý profiles:

  • Truy cập vào tab Manager Profiles Offline để quản lý các profiles đã tải về.
  • Có thể thay đổi thông tin của profiles như tên, proxy và ghi chú.
  • Có thể xóa các profiles không cần thiết.
  • Bạn nào muốn đọc rỏ hơn có thể đọc ở bài mô tả video ở youtube

Tải công cụ tự động tạo, tải, quản ly profiles Gologin miễn phí

Bạn có thể theo dõi Menu Channel để download tool mới nhất

Click Để tham gia cộng đồng:  MMO Community Gologin FREE, Code Tools On Demand on iPhone & PC

 

Leave a Comment