Hướng dẫn tự động tạo, tải, quản lý profiles Gologin miễn phí

Download Tools Mới nhất tại Channel Telegram:

Click  vào Menu https://t.me/ToolsKiemTrieuDoChannel/863   Click vào dòng Auto Create- Download & Manager Gologin FREE Forever or xem search file mới nhất trong channel, or xem tin nhắn mới nhất để tải tool mới nhất

Hướng dẫn tự động tạo, tải, quản ly profiles Gologin miễn phí

 

Phần 1. Cài đặt Tools:

 • Bước 1: Tạo một tài khoản bất kỳ và truy cập vào API Documentation từ menu chính. Tạo một Token mới và sao chép nó.
 • Bước 2: Dán API Token vào mục tương ứng.
 • Bước 3: Chuyển sang tab Download Profiles và chọn nơi lưu trữ profiles.

Phần 2. Sử dụng Tools:

 • Bước 1: Tạo Profiles Gologin bằng cách thủ công hoặc tự động.
 • Bước 2: Nếu tạo tự động, cần chú ý đến việc sử dụng proxy và cấu hình các thông số khác như Max Profiles, Platform và Canvas.
 • Bước 3: Sau khi tạo xong, chuyển sang tab Download Profiles để tải về các profiles.

Phần 3. Quản lý profiles:

 • Truy cập vào tab Manager Profiles Offline để quản lý các profiles đã tải về.
 • Có thể thay đổi thông tin của profiles như tên, proxy và ghi chú.
 • Có thể xóa các profiles không cần thiết.
 • Bạn nào muốn đọc rỏ hơn có thể đọc ở bài mô tả video ở youtube

Title: Introduction to Our Software and its Usage Guide

Part 1: Installing Tools:

Step 1: Create an account and access the API Documentation from the main menu. Generate a new Token and copy it.

Step 2: Paste the API Token into the designated field.

Step 3: Navigate to the Download Profiles tab and select the storage location for the profiles.

Part 2: Using the Tools:

Step 1: Create Gologin Profiles manually or automatically.

Step 2: If creating profiles automatically, pay attention to using proxies and configuring parameters like Max Profiles, Platform, and Canvas.

Step 3: Once profiles are created, switch to the Download Profiles tab to retrieve the profiles.

Part 3: Managing Profiles:

Access the Manager Profiles Offline tab to handle downloaded profiles.

You can modify profile information such as names, proxies, and notes.

Unnecessary profiles can be deleted.

For those who want more details, you can find them in the video description on YouTube.

Tải công cụ tự động tạo, tải, quản ly profiles Gologin miễn phí

Bạn có thể theo dõi Menu Channel để download tool mới nhất

Click Để tham gia cộng đồng:  MMO Community Gologin FREE, Code Tools On Demand on iPhone & PC

 

3 thoughts on “Hướng dẫn tự động tạo, tải, quản lý profiles Gologin miễn phí”

 1. Admin ToolsKiemTrieuDo

  Phiên bản cập nhật V42
  – Link download Gologin create, download, manager https://t.me/ToolsKiemTrieuDoChannel/1176
  Pass 999:
  🗣🗣🗣 V37 – Fix some bug nhỏ 😀
  🗣🗣🗣 V36 – fixed bugs, improved performance
  🗣🗣🗣 V35 – Add Option Check Live Proxy or not Before Create profile(Fixed for ipv6)
  – Run forward port using 922
  – Fixed some major bugs
  🗣🗣🗣 V34 – Thêm tùy chọn phiên bản trình duyệt và cải thiện tốc độ speed download
  – fixed bug Download profiles
  – Add use User Agent
  – fixed Major bug from old version
  – Tạo profiles từ gologin online theo số lượng setting
  – Tên profiles Radom or tùy chọn theo list, có thể đặt theo list tên or list email.
  – Tùy chọn Platform, canvas, Type Proxy
  – Tùy Chọn cách lấy proxy lần lượt hay vòng lặp, có xóa proxy hay không. Hổ trợ hầu hết các thể loại proxy cơ bản
  – Tùy chọn nơi lưu profile theo ý thích
  – Tự tạo profile và tự động lưu, và tự động xóa profile bằng 1 click, dễ nhiên là vẫn theo name và list proxy tùy chọn, chỉ cần 1 click ngồi uống ngụm cà phê là đã có đầy đủ số profiles sử dụng
  – Tùy chọn download profiles bằng tay hay là tự động download
  – Quản lí profiles offline một cách dễ dàng, dễ dàng thay đổi proxy theo ý muốn, tất cả chỉ quản lí trên một giao diện
  – Khởi động và tắt profile một cách nhanh chóng và an toàn
  – Cập nhật Search Profile và tối ưu 1 số cái nhỏ

Leave a Comment

All in one