Hướng Dẫn Xóa Lịch Sử Tìm Kiếm Facebook: Bí Quyết Giữ Riêng Tư Online

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Facebook: Bí quyết giữ riêng tư online

Tiếng Việt

Facebook lưu lại lịch sử tìm kiếm của bạn để giúp bạn dễ dàng tìm lại những nội dung bạn đã quan tâm. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến bạn gặp một số rủi ro về quyền riêng tư. Nếu bạn muốn bảo vệ thông tin cá nhân của mình, hãy xóa lịch sử tìm kiếm Facebook thường xuyên.

Dưới đây là hướng dẫn cách xóa lịch sử tìm kiếm Facebook trên máy tính và điện thoại:

Trên máy tính

Truy cập vào Facebook và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống ở góc trên bên phải màn hình.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Cài đặt.

Nhấp vào Thông tin và quyền của bạn.

Cuộn xuống và nhấp vào Lịch sử hoạt động.

Nhấp vào Xem tất cả.

Chọn các tìm kiếm bạn muốn xóa.

Nhấp vào Xóa.

Trên điện thoại

Mở ứng dụng Facebook.

Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Cài đặt.

Cuộn xuống và nhấp vào Thông tin và quyền của bạn.

Nhấp vào Lịch sử hoạt động.

Nhấp vào Xem tất cả.

Chọn các tìm kiếm bạn muốn xóa.

Nhấp vào Xóa.

Lưu ý:

Bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm Facebook tự động. Để làm điều này, hãy truy cập vào Cài đặt & quyền riêng tư > Cài đặt > Thông tin và quyền của bạn > Lịch sử hoạt động. Sau đó, chọn Lịch sử tìm kiếm và chọn tần suất bạn muốn Facebook tự động xóa lịch sử tìm kiếm của bạn.

Bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm Facebook của người khác nếu bạn là quản trị viên của một nhóm hoặc trang. Để làm điều này, hãy truy cập vào Cài đặt của nhóm hoặc trang và chọn Bảo mật. Sau đó, chọn Lịch sử tìm kiếm và chọn các tìm kiếm bạn muốn xóa.

Tiếng Anh

How to delete Facebook search history: The secret to online privacy

Facebook stores your search history to help you easily find content you’re interested in. However, this can also pose some privacy risks. If you want to protect your personal information, you should delete your Facebook search history regularly.

Here are the instructions on how to delete your Facebook search history on your computer and phone:

On your computer

Go to Facebook and log in to your account.

Click the down arrow icon in the top right corner of the screen.

Select Settings & privacy > Settings.

Click Your information and privacy.

Scroll down and click Activity log.

Click See all.

Select the searches you want to delete.

Click Delete.

On your phone

Open the Facebook app.

Click the three dots icon in the top right corner of the screen.

Select Settings & privacy > Settings.

Scroll down and click Your information and privacy.

Click Activity log.

Click See all.

Select the searches you want to delete.

Click Delete.

Note:

You can also set Facebook to automatically delete your search history. To do this, go to Settings & privacy > Settings > Your information and privacy > Activity log. Then, select Search history and select how often you want Facebook to automatically delete your search history.

You can delete someone else’s Facebook search history if you are an administrator of a group or page. To do this, go to the Settings of the group or page and select Security. Then, select Search history and select the searches you want to delete.

Các từ khóa SEO

xóa lịch sử tìm kiếm Facebook

bảo vệ quyền riêng tư online

Facebook

lịch sử

Leave a Comment

All in one