Kiếm 11$ Miễn Phí: Hướng Dẫn Tạo VPS Free Không Cần Thẻ Visa

Tiếng Việt

VPS (máy chủ ảo) là một giải pháp lưu trữ đám mây cho phép bạn tạo một máy tính vật lý ảo trên một máy chủ vật lý. VPS miễn phí là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển mới bắt đầu hoặc những người không có ngân sách đủ để trả tiền cho một VPS có trả phí.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VPS miễn phí không cần thẻ Visa.

Các bước tạo VPS miễn phí không cần thẻ Visa

Chọn nhà cung cấp VPS miễn phí

Có rất nhiều nhà cung cấp VPS miễn phí trên thị trường. Dưới đây là một số nhà cung cấp VPS miễn phí tốt nhất không cần thẻ Visa:

iNET

Vultr

Linode

Digital Ocean

Freenom

Đăng ký tài khoản

Truy cập trang web của nhà cung cấp VPS miễn phí mà bạn đã chọn và đăng ký tài khoản. Bạn sẽ cần cung cấp một địa chỉ email và mật khẩu.

Tạo VPS

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có thể bắt đầu tạo VPS. Quá trình này sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp VPS mà bạn chọn.

Kết nối với VPS

Sau khi tạo VPS, bạn cần kết nối với nó. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng một ứng dụng khách SSH hoặc SFTP.

Cài đặt WordPress

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến. Bạn có thể sử dụng WordPress để tạo một trang web hoặc blog.

Để cài đặt WordPress trên VPS của bạn, bạn có thể sử dụng một trình cài đặt WordPress tự động hoặc cài đặt thủ công.

Kiếm 11$ miễn phí

Sau khi cài đặt WordPress trên VPS của bạn, bạn có thể kiếm 11$ miễn phí bằng cách tham gia chương trình giới thiệu của iNET.

Để tham gia chương trình giới thiệu, bạn cần tạo một liên kết giới thiệu và chia sẻ nó với bạn bè. Khi bạn bè của bạn đăng ký tài khoản iNET và tạo VPS, bạn sẽ nhận được 11$.

Kết luận

Tạo VPS miễn phí không cần thẻ Visa là một cách tuyệt vời để bắt đầu sử dụng VPS. Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể tạo VPS miễn phí và kiếm 11$ miễn phí.

English

VPS (virtual private server) is a cloud storage solution that allows you to create a virtual physical computer on a physical server. Free VPS is a great option for beginner developers or those who don’t have a budget to pay for a paid VPS.

In this article, we will show you how to create a free VPS without a credit card.

Steps to create a free VPS without a credit card

Choose a free VPS provider

There are many free VPS providers on the market. Here are some of the best free VPS providers that don’t require a credit card:

iNET

Vultr

Linode

Digital Ocean

Freenom

Sign up for an account

Visit the website of the free VPS provider you have chosen and sign up for an account. You will need to provide an email address and password.

Create a VPS

Once you have signed up for an account, you can start creating a VPS. The process will vary depending on the VPS provider you choose.

Connect to your VPS

Once you have created a VPS, you need to connect to it. You can do this by using an SSH or SFTP client.

Install WordPress

WordPress is a popular content management system (CMS). You can use WordPress to create a website or blog.

To install WordPress on your VPS, you can use an automatic WordPress installer or install it manually.

Earn 11$ for free

After you have installed WordPress on your VPS, you can earn 11$ for free by participating in the iNET referral program.

To participate in the referral program, you need to create a referral link and share it with your

Kiếm 11$ Miễn Phí: Hướng Dẫn Tạo VPS Free Không Cần Thẻ Visa

Leave a Reply

All in one