**Kiếm

50Ngay!HướngD

a

^

~

nNhậnVPSLinodeMi

e

^

~

nPh

ı

ˊ

Trong1Th

a

ˊ

ng∗∗∗∗Ti

e

^

ˊ

ngViệt∗∗VPSLinodel

a

ˋ

mộtdịchvụm

a

ˊ

ychủảođượccungc

a

^

ˊ

pbởiLinode,mộtc

o

^

ngtycungc

a

^

ˊ

pdịchvụhostingv

a

ˋ

cloudcomputingh

a

ˋ

ngđ

a

^

ˋ

uth

e

^

ˊ

giới.VPSL

credit để tạo VPS miễn phí trong vòng 1 tháng. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm dịch vụ VPS Linode mà không phải tốn bất kỳ chi phí nào.

Hướng dẫn nhận VPS Linode miễn phí

Để nhận VPS Linode miễn phí, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập trang web của Linode và tạo tài khoản.

Nhập mã khuyến mãi CYBER1009019 trong ô Promo Code.

Xác minh tài khoản của bạn bằng thẻ tín dụng.

Tạo VPS của bạn.

Lưu ý:

Bạn cần có thẻ tín dụng để xác minh tài khoản. Tuy nhiên, Linode sẽ không trừ tiền trong thẻ của bạn trong thời gian sử dụng VPS miễn phí.

Bạn cần sử dụng hết 50$ credit trong vòng 60 ngày kể từ khi tạo tài khoản. Nếu không, số tiền dư sẽ bị mất.

Hướng dẫn tạo VPS Linode

Sau khi đã xác minh tài khoản, bạn có thể tạo VPS của mình. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

Truy cập trang web của Linode và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào tab Linode.

Nhấp vào nút Create Linode.

Chọn vị trí, loại máy chủ, hệ điều hành và cấu hình cho VPS của bạn.

Nhấp vào nút Create để tạo VPS của bạn.

Kết luận

VPS Linode là một dịch vụ máy chủ ảo tuyệt vời với nhiều ưu điểm. Chương trình khuyến mãi tặng 50$ credit để tạo VPS miễn phí trong vòng 1 tháng là cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm dịch vụ VPS Linode mà không phải tốn bất kỳ chi phí nào. Hãy nhanh tay đăng ký nhận VPS Linode miễn phí ngay hôm nay!

English

Linode VPS is a virtual private server service provided by Linode, a leading global hosting and cloud computing company. Linode VPS has many advantages such as high performance, flexibility, and affordability.

Currently, Linode is offering a promotion that gives 50$ credit to create a free VPS for 1 month. This is a great opportunity for you to experience Linode VPS without any cost.

How to get a free Linode VPS

To get a free Linode VPS, just follow these steps:

Visit the Linode website and create an account.

Enter the promo code CYBER1009019 in the Promo Code field.

Verify your account with a credit card.

Create your VPS.

Notes:

You need a credit card to verify your account. However, Linode will not charge your card during the free VPS usage period.

You need to use all 50$ credit within 60 days of creating your account. If not, the remaining amount will be forfeited.

How to create a Linode VPS

After verifying your account, you can create your VPS. To do this, follow these steps:

Visit the Linode website and log in to your account.

Click the Linode tab.

Click the Create Linode button.

Select the location, server type, operating system, and configuration for your VPS.

Click the Create button to create your VPS.

Conclusion

Linode VPS is a great virtual private server service with many advantages. The promotion to give 50$ credit to create a free VPS for 1 month is a great opportunity for you to experience Linode VPS without any cost. Don’t hesitate to sign up for a free Linode VPS today!

Additional information

For more information about Linode VPS, please visit the Linode website.

For more information about how to create

Kiếm $50 Ngay! Hướng Dẫn Nhận VPS Linode Miễn Phí Trong 1 Tháng

Leave a Reply

All in one