Phòng Tránh Lừa Đảo Zalo: Cách Nhận Biết Tin Nhắn Giả Danh Người Quen

Tiếng Việt

Zalo là một trong những ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Với hơn 100 triệu người dùng, Zalo là một kênh giao tiếp và kết nối hữu ích cho mọi người. Tuy nhiên, Zalo cũng là một nền tảng tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có các hình thức lừa đảo.

Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trên Zalo là giả mạo tài khoản người quen để nhắn tin mượn tiền, mua hàng, hoặc yêu cầu chuyển tiền. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình ảnh, tên, và thông tin liên hệ của người quen để làm giả tài khoản Zalo. Sau đó, họ sẽ nhắn tin cho bạn bè, người thân của người quen với những nội dung khẩn cấp, cần tiền gấp, hoặc yêu cầu chuyển tiền cho một mục đích nào đó.

Để phòng tránh lừa đảo Zalo, bạn cần lưu ý một số dấu hiệu nhận biết tin nhắn giả danh người quen sau đây:

Nội dung tin nhắn bất thường: Các tin nhắn lừa đảo thường có nội dung bất thường, khác với cách nói chuyện bình thường của người quen. Ví dụ, nếu người quen của bạn thường xuyên sử dụng tiếng Việt chuẩn, thì tin nhắn lừa đảo có thể sử dụng tiếng Việt không chuẩn, hoặc có lỗi chính tả.

Sử dụng ngôn ngữ khẩn cấp: Các tin nhắn lừa đảo thường sử dụng ngôn ngữ khẩn cấp, như “mượn tiền gấp”, “cần tiền ngay”, hoặc “chuyển tiền gấp”. Mục đích của điều này là để tạo tâm lý hoang mang, thúc giục người nhận chuyển tiền ngay lập tức.

Yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản lạ: Các tin nhắn lừa đảo thường yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản lạ, không phải tài khoản ngân hàng của người quen. Điều này khiến người nhận khó xác minh được thông tin của người nhận tiền.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số biện pháp phòng tránh lừa đảo Zalo sau đây:

Kiểm tra kỹ thông tin người gửi: Trước khi chuyển tiền, bạn cần kiểm tra kỹ thông tin người gửi. Nếu bạn không chắc chắn đó có phải là tài khoản của người quen hay không, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người quen để xác minh.

Không chuyển tiền cho người lạ: Trong mọi trường hợp, bạn không nên chuyển tiền cho người lạ, kể cả khi họ tự xưng là bạn bè, người thân của bạn.

Bật tính năng xác thực hai yếu tố: Tính năng xác thực hai yếu tố sẽ giúp bảo vệ tài khoản Zalo của bạn khỏi bị hack.

English

Zalo is one of the most popular social media applications in Vietnam. With over 100 million users, Zalo is a useful channel for communication and connection for everyone. However, Zalo is also a platform that is prone to many risks, including scams.

One of the most common forms of scam on Zalo is impersonating a friend’s account to send messages asking for money, buying goods, or transferring money. Scammers often use the images, names, and contact information of friends to create fake Zalo accounts. Then, they will send messages to friends and relatives of the friend with urgent content, need money urgently, or request money for a certain purpose.

To prevent Zalo scams, you need to pay attention to the following signs of fake messages from friends:

Abnormal message content: Scam messages often have abnormal content that is different from the normal way of speaking of friends. For example, if your friend often uses standard Vietnamese, then the scam message may use non-standard Vietnamese or have spelling errors.

Use of emergency language: Scam messages often use emergency language, such as “borrow money immediately”, “need money now”, or “transfer money immediately”. The purpose of this is to create a sense of panic and urge the recipient to transfer money immediately.

Request to transfer money to a strange account: Scam messages often request to transfer money to a strange account, not the bank account of the friend. This makes it difficult for the recipient to verify the recipient’s information.

In addition, you should also pay attention to the following measures to prevent Zalo scams:

Check the sender’s information carefully: Before transferring money, you need to check the sender’s information carefully. If you are not sure if it is the account of a friend, you can contact the friend directly to verify.

Do not transfer money to strangers: In any case, you should not transfer money to strangers, even if they claim to be your

Phòng Tránh Lừa Đảo Zalo: Cách Nhận Biết Tin Nhắn Giả Danh Người Quen

Leave a Reply

All in one