Tìm hiểu cách ngăn chặn lỗ hổng WinRAR và bảo vệ máy tính của bạn

Tìm hiểu cách ngăn chặn lỗ hổng WinRAR và bảo vệ máy tính của bạn

Tiếng Việt

WinRAR là một phần mềm giải nén phổ biến được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2023, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện trong WinRAR, cho phép tin tặc thực thi mã tùy ý trên máy tính của người dùng nếu họ mở một tệp RAR bị nhiễm.

Lỗ hổng này được xếp hạng mức độ nghiêm trọng 7,8 theo CVSS, là mức độ nghiêm trọng cao nhất. Điều này có nghĩa là lỗ hổng này có thể dễ dàng bị khai thác và có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho máy tính của người dùng.

Cách ngăn chặn lỗ hổng WinRAR

Có một số cách để ngăn chặn lỗ hổng WinRAR:

Cập nhật WinRAR lên phiên bản mới nhất

RARLAB, nhà phát triển WinRAR, đã phát hành bản vá cho lỗ hổng này trong phiên bản 6.23. Bạn nên cập nhật WinRAR lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt để bảo vệ máy tính của mình.

Sử dụng phần mềm giải nén khác

Nếu bạn không muốn cập nhật WinRAR, bạn có thể sử dụng phần mềm giải nén khác, chẳng hạn như 7-Zip hoặc PeaZip. Những phần mềm này không bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này.

Cẩn thận khi mở các tệp RAR

Nếu bạn nhận được một tệp RAR từ một người gửi mà bạn không biết, hãy cẩn thận khi mở nó. Bạn có thể kiểm tra tệp bằng phần mềm chống vi-rút trước khi mở.

Làm thế nào để bảo vệ máy tính của bạn khỏi lỗ hổng WinRAR

Ngoài việc thực hiện các bước trên, bạn cũng có thể thực hiện các bước sau để bảo vệ máy tính của mình khỏi lỗ hổng WinRAR:

Cài đặt phần mềm chống vi-rút và cập nhật thường xuyên

Phần mềm chống vi-rút có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi các phần mềm độc hại, bao gồm cả phần mềm độc hại sử dụng lỗ hổng WinRAR để khai thác.

Sử dụng tường lửa

Tường lửa có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài, bao gồm cả các cuộc tấn công sử dụng lỗ hổng WinRAR.

Tạo bản sao lưu thường xuyên

Nếu máy tính của bạn bị nhiễm phần mềm độc hại, bạn sẽ cần khôi phục từ bản sao lưu để loại bỏ phần mềm độc hại.

Kết luận

Lỗ hổng WinRAR là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với bảo mật máy tính. Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể giúp bảo vệ máy tính của mình khỏi lỗ hổng này và tránh bị tin tặc tấn công.

English

How to prevent the WinRAR vulnerability and protect your computer

WinRAR is a popular file archiver used by millions of people worldwide. However, in June 2023, a serious security vulnerability was discovered in WinRAR that allows attackers to execute arbitrary code on a user’s computer if they open an infected RAR file.

The vulnerability is rated 7.8 severity on the CVSS scale, which is the highest severity level. This means that the vulnerability is easily exploitable and can cause significant damage to a user’s computer.

How to prevent the WinRAR vulnerability

There are a few ways to prevent the WinRAR vulnerability:

Update WinRAR to the latest version

RARLAB, the developer of WinRAR, has released a patch for this vulnerability in version 6.23. You should update WinRAR to the latest version as soon as possible to protect your computer.

Use a different file archiver

If you don’t want to update WinRAR, you can use a different file archiver, such as 7-Zip or PeaZip. These programs are not affected by this vulnerability.

Be careful when opening RAR files

If you receive a RAR file from someone you don’t know, be careful when opening it. You can scan the file with antivirus software before opening it.

How to protect your computer from the WinRAR vulnerability

In addition to taking the steps above, you can also take the following steps to protect your computer from the WinRAR vulnerability:

Install and regularly update antivirus software

Leave a Comment

All in one