Hướng Dẫn Đăng Ký VPS Free AWS Amazon 2023: Bí Quyết Tiết Kiệm Chi Phí Hosting!

Tiếng Việt

Amazon Web Services (AWS) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất thế giới. AWS cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm cả máy chủ ảo (VPS). VPS Amazon là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn tiết kiệm chi phí hosting.

Với tài khoản AWS miễn phí, bạn có thể sử dụng VPS Amazon trong vòng 12 tháng. Trong thời gian này, bạn sẽ được hưởng các giới hạn sử dụng miễn phí như sau:

750 giờ sử dụng phiên bản t2.micro mỗi tháng

10 GB dung lượng lưu trữ EBS mỗi tháng

100 GB lưu lượng truy cập mạng mỗi tháng

Để đăng ký VPS Amazon miễn phí, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập trang web của AWS và tạo tài khoản.

Xác minh địa chỉ email của bạn.

Nhấp vào “Khám phá dịch vụ” và tìm kiếm “EC2”.

Chọn “Tạo instance”.

Chọn phiên bản t2.micro.

Chọn vị trí.

Chọn hình ảnh.

Nhấp vào “Tạo”.

Sau khi tạo instance, bạn sẽ cần kết nối với nó. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng SSH hoặc RDP.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể đăng ký tài khoản AWS miễn phí một lần.

Bạn cần sử dụng tài khoản AWS của mình trong vòng 12 tháng kể từ ngày tạo để duy trì trạng thái miễn phí.

Nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng miễn phí, bạn sẽ phải trả phí.

Tiếng Anh

Amazon Web Services (AWS) is one of the world’s leading cloud computing providers. AWS offers a wide range of services, including virtual private servers (VPS). AWS VPS is a great option for those looking to save on hosting costs.

With an AWS free account, you can use an AWS VPS for 12 months. During this time, you will be eligible for the following free usage limits:

750 hours of use per month on a t2.micro instance

10 GB of EBS storage per month

100 GB of network traffic per month

To sign up for an AWS VPS free account, follow these steps:

Go to the AWS website and create an account.

Verify your email address.

Click “Explore Services” and search for “EC2”.

Select “Create Instance”.

Select the t2.micro instance type.

Select a region.

Select an image.

Click “Create”.

After creating an instance, you will need to connect to it. You can do this using SSH or RDP.

Notes:

You can only sign up for an AWS free account once.

You need to use your AWS account within 12 months of creation to maintain the free status.

If you exceed the free usage limits, you will be charged.

Thêm thông tin

Ngoài VPS miễn phí, AWS còn cung cấp nhiều dịch vụ khác miễn phí trong vòng 12 tháng. Bạn có thể tham khảo danh sách các dịch vụ miễn phí tại đây: https://aws.amazon.com/free/

Kết luận

VPS Amazon miễn phí là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn tiết kiệm chi phí hosting. Với tài khoản AWS miễn phí, bạn có thể sử dụng VPS Amazon trong vòng 12 tháng mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Hướng Dẫn Đăng Ký VPS Free AWS Amazon 2023: Bí Quyết Tiết Kiệm Chi Phí Hosting!

Leave a Reply

All in one