Tải video Facebook: Bí quyết nhanh nhất

Tiếng Việt

Facebook là một trong những nền tảng chia sẻ video phổ biến nhất trên thế giới. Với hàng tỷ người dùng, Facebook là nơi tuyệt vời để xem, chia sẻ và tải video.

Có nhiều cách để tải video từ Facebook. Dưới đây là một số cách nhanh nhất và dễ nhất:

Tải video bằng ứng dụng Facebook

Ứng dụng Facebook cho phép bạn tải video về thiết bị của mình một cách dễ dàng. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng Facebook trên thiết bị của bạn.

Tìm video bạn muốn tải xuống.

Nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc dưới bên phải của video.

Chọn “Tải xuống”.

Tải video bằng trang web của bên thứ ba

Có nhiều trang web của bên thứ ba cho phép bạn tải video từ Facebook. Một số trang web phổ biến bao gồm:

Savefrom.net

Fbdown.net

Videoder

Để tải video từ một trang web của bên thứ ba, hãy làm theo các bước sau:

Truy cập trang web của bên thứ ba.

Dán URL của video Facebook mà bạn muốn tải xuống.

Nhấn vào nút “Tải xuống”.

Tải video bằng ứng dụng của bên thứ ba

Có nhiều ứng dụng của bên thứ ba cho phép bạn tải video từ Facebook. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm:

InShot

Video Downloader for Facebook

Video Downloader for Instagram

Để tải video từ một ứng dụng của bên thứ ba, hãy làm theo các bước sau:

Tải xuống và cài đặt ứng dụng của bên thứ ba.

Mở ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

Tìm video bạn muốn tải xuống.

Nhấn vào nút “Tải xuống”.

Lưu ý

Một số video trên Facebook có thể không được phép tải xuống.

Bạn nên sử dụng các trang web và ứng dụng của bên thứ ba uy tín để tải video từ Facebook.

English

Facebook is one of the most popular video-sharing platforms in the world. With billions of users, Facebook is a great place to watch, share, and download videos.

There are many ways to download videos from Facebook. Here are some of the fastest and easiest ways:

Download videos using the Facebook app

The Facebook app allows you to download videos to your device easily. To do this, follow these steps:

Open the Facebook app on your device.

Find the video you want to download.

Tap the three dots in the bottom right corner of the video.

Select “Download”.

Download videos using a third-party website

There are many third-party websites that allow you to download videos from Facebook. Some popular websites include:

Savefrom.net

Fbdown.net

Videoder

To download a video from a third-party website, follow these steps:

Go to the third-party website.

Paste the URL of the Facebook video you want to download.

Click the “Download” button.

Download videos using a third-party app

There are many third-party apps that allow you to download videos from Facebook. Some popular apps include:

InShot

Video Downloader for Facebook

Video Downloader for Instagram

To download a video from a third-party app, follow these steps:

Download and install the third-party app.

Open the app and log in to your Facebook account.

Find the video you want to download.

Tap the “Download” button.

Notes

Some videos on Facebook may not be allowed to be downloaded.

You should use reputable third-party websites and apps to download videos from Facebook.

Tải Video Facebook: Bí Quyết Nhanh Nhất

Leave a Reply

All in one