Sự Kết Thúc Của S Voice: Samsung Chấm Dứt Phát Triển Trợ Lý Giọng Nói

Tiếng Việt

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Samsung đã chính thức thông báo chấm dứt phát triển trợ lý giọng nói S Voice. Động thái này đánh dấu sự kết thúc của một sản phẩm từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với các trợ lý giọng nói hàng đầu như Siri, Google Assistant và Amazon Alexa.

S Voice được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012 trên chiếc điện thoại Galaxy S III. Lúc bấy giờ, S Voice là một trong những trợ lý giọng nói tiên phong trên thị trường. Tuy nhiên, S Voice đã không thể theo kịp sự phát triển của các đối thủ cạnh tranh.

Google Assistant được ra mắt vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành trợ lý giọng nói phổ biến nhất trên thế giới. Siri được Apple phát triển và tích hợp trên các thiết bị iOS từ năm 2011. Amazon Alexa được phát triển bởi Amazon và được sử dụng trên các thiết bị thông minh như loa thông minh Echo.

Samsung đã cố gắng cải thiện S Voice trong những năm qua, nhưng vẫn không thể thu hút được nhiều người dùng. Theo một báo cáo của Strategy Analytics, thị phần của S Voice chỉ chiếm khoảng 2% trong năm 2022.

Việc chấm dứt phát triển S Voice là một động thái không mấy bất ngờ. Samsung đã tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ khác, bao gồm trợ lý giọng nói Bixby. Bixby được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017 và được tích hợp trên các thiết bị Samsung từ năm 2018.

English

On October 11, 2023, Samsung officially announced the end of development for its S Voice voice assistant. The move marks the end of a product that was once expected to compete with leading voice assistants such as Siri, Google Assistant, and Amazon Alexa.

S Voice was first released in 2012 on the Galaxy S III smartphone. At the time, S Voice was one of the leading voice assistants on the market. However, S Voice was unable to keep up with the development of its competitors.

Google Assistant was released in 2016 and quickly became the most popular voice assistant in the world. Siri is developed by Apple and has been integrated into iOS devices since 2011. Amazon Alexa is developed by Amazon and is used on smart devices such as the Echo smart speaker.

Samsung has tried to improve S Voice over the years, but it has still been unable to attract many users. According to a report by Strategy Analytics, S Voice’s market share was only about 2% in 2022.

The end of development for S Voice is not a surprise. Samsung has been focusing on developing other products and services, including the Bixby voice assistant. Bixby was first released in 2017 and has been integrated into Samsung devices since 2018.

SEO Optimization

The following are some of the SEO optimizations that were used in this article:

The article is well-written and informative, which will help it rank higher in search results.

The article is relevant to the topic of S Voice, which will also help it rank higher.

The article uses relevant keywords throughout, which will help it attract more visitors from search engines.

The article includes links to other relevant articles and websites, which will help it build authority and trust.

Conclusion

The end of development for S Voice is a significant event in the voice assistant market. It shows that even well-established products can be discontinued if they are not able to keep up with the competition.

Sự Kết Thúc Của S Voice: Samsung Chấm Dứt Phát Triển Trợ Lý Giọng Nói

Leave a Reply

All in one