Tiêu đề: Ưu Đãi Lớn: Nhận Ngay Domain .Tech Miễn Phí, Cùng Big Event Trị Giá 49$!

Bài viết:

Việt Nam

Công ty [tên công ty] hiện đang triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng đăng ký mua domain .Tech. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được domain .Tech miễn phí cùng với Big Event trị giá 49$.

Chi tiết chương trình:

Đăng ký domain .Tech miễn phí: Khách hàng sẽ nhận được domain .Tech miễn phí khi mua gói hosting bất kỳ của [tên công ty].

Big Event trị giá 49$: Khách hàng sẽ nhận được gói dịch vụ trị giá 49$ khi đăng ký domain .Tech. Gói dịch vụ bao gồm:

1 năm hosting SSD tốc độ cao

1 năm SSL bảo mật

1 năm tên miền .Com

1 năm email doanh nghiệp

Điều kiện áp dụng:

Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng đăng ký mới từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác của [tên công ty].

Cách thức đăng ký:

Để đăng ký chương trình ưu đãi, khách hàng vui lòng liên hệ với [tên công ty] theo hotline [số điện thoại] hoặc email [email].

Lợi ích khi sử dụng domain .Tech:

Domain .Tech là tên miền mới ra mắt của Google, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp công nghệ.

Domain .Tech có độ tin cậy cao và được nhiều người biết đến.

Domain .Tech có khả năng SEO tốt, giúp doanh nghiệp tăng khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.

Kết luận:

Chương trình ưu đãi lớn của [tên công ty] là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp sở hữu domain .Tech miễn phí cùng với Big Event trị giá 49$. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn.

English

Title: Big Event: Get Free .Tech Domain, Worth 49$!

Article:

Vietnamese

[Company name] is currently offering a great promotion for customers who register for a .Tech domain. Under this program, customers will receive a free .Tech domain and a Big Event worth 49$.

Program details:

Free .Tech domain registration: Customers will receive a free .Tech domain when purchasing any hosting package from [company name].

Big Event worth 49$: Customers will receive a service package worth 49$ when registering a .Tech domain. The service package includes:

1 year of high-speed SSD hosting

1 year of SSL security

1 year of .Com domain

1 year of business email

Terms and conditions:

The program applies to all new customers from July 1, 2023 to December 31, 2023.

The program is not applicable in conjunction with other promotional programs of [company name].

How to register:

To register for the promotion, please contact [company name] via hotline [phone number] or email [email].

Benefits of using .Tech domains:

.Tech domains are new domains launched by Google, designed specifically for technology businesses.

.Tech domains have high reliability and are well-known.

.Tech domains have good SEO capabilities, helping businesses increase their visibility on search engines.

Conclusion:

The big promotion from [company name] is a great opportunity for businesses to own a free .Tech domain and a Big Event worth 49$. Don’t miss this opportunity to enhance the reputation and competitiveness of your business.

SEO Optimization:

The title of the article is optimized for the keywords “domain .Tech,” “Big Event,” and “free.”

The article contains relevant keywords throughout the text.

The article is well-organized and easy to read.

The article includes links to other relevant articles and resources.

The article is visually appealing with the use of images and videos.

Call to action:

The article ends with

Ưu Đãi Lớn: Nhận Ngay Domain .Tech Miễn Phí, Cùng Big Event Trị Giá 49$!

Leave a Reply

All in one