Tiết Lộ Bí Mật: Cách Mua Google One 100GB Chỉ với 27K và Sử Dụng Suốt 4 Năm!

Google One là dịch vụ lưu trữ đám mây của Google cung cấp cho người dùng không gian lưu trữ để sao lưu các tệp, ảnh, video và hơn thế nữa. Dịch vụ có nhiều gói lưu trữ khác nhau, với mức giá từ 10.000 đồng/tháng cho 100GB. Tuy nhiên, có một cách để mua Google One 100GB chỉ với 27.000 đồng và sử dụng suốt 4 năm.

Cách thực hiện

Để mua Google One 100GB chỉ với 27.000 đồng và sử dụng suốt 4 năm, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Google One trên điện thoại hoặc máy tính.

Nhấn vào “Đăng ký”.

Chọn gói lưu trữ 100GB.

Chọn phương thức thanh toán là “Google Play Points”.

Sử dụng mã ưu đãi PLAYPOINTS100 để giảm giá 90%.

Giải thích

Google Play Points là chương trình khách hàng thân thiết của Google Play. Khi bạn mua ứng dụng, phim, sách, nhạc hoặc các nội dung khác trên Google Play, bạn sẽ nhận được điểm. Bạn có thể sử dụng điểm này để đổi lấy các ưu đãi, bao gồm giảm giá cho các gói đăng ký Google One.

Mã ưu đãi PLAYPOINTS100 sẽ giảm giá 90% cho gói lưu trữ 100GB Google One. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần trả 27.000 đồng để mua gói lưu trữ này.

Lưu ý

Mã ưu đãi PLAYPOINTS100 chỉ áp dụng cho gói lưu trữ 100GB Google One. Mã này có hạn sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Lợi ích

Việc mua Google One 100GB chỉ với 27.000 đồng và sử dụng suốt 4 năm mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích, bao gồm:

Bạn có thể lưu trữ 100GB tệp, ảnh, video và hơn thế nữa trên đám mây.

Bạn có thể truy cập vào các tệp của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Bạn có thể chia sẻ các tệp của mình với người khác.

Bạn có thể nhận được các ưu đãi từ Google, chẳng hạn như giảm giá cho các ứng dụng, phim, sách và nhạc.

Kết luận

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tiết kiệm để mua Google One 100GB, hãy thử cách này. Bạn chỉ cần trả 27.000 đồng và sử dụng suốt 4 năm.

English version

How to Buy Google One 100GB for Only 27K and Use It for 4 Years!

Google One is Google’s cloud storage service that provides users with storage space to back up files, photos, videos, and more. The service offers a variety of storage plans, with prices starting at 10,000 VND/month for 100GB. However, there is a way to buy Google One 100GB for only 27,000 VND and use it for 4 years.

How to do it

To buy Google One 100GB for only 27,000 VND and use it for 4 years, follow these steps:

Open the Google One app on your phone or computer.

Tap “Subscribe”.

Select the 100GB storage plan.

Select the payment method as “Google Play Points”.

Use the promo code PLAYPOINTS100 to get a 90% discount.

Explanation

Google Play Points is Google Play’s customer loyalty program. When you purchase apps, movies, books, music, or other content on Google Play, you will earn points. You can use these points to redeem for rewards, including discounts on Google One subscriptions.

The promo code PLAYPOINTS100 will get you a 90% discount on the 100GB Google One plan. This means you only need to pay 27,000 VND to purchase this plan.

**

Tiết Lộ Bí Mật: Cách Mua Google One 100GB Chỉ với 27K và Sử Dụng Suốt 4 Năm!

Leave a Reply

All in one