Tổng Quan Về HTTP vs HTTPS: Sự Khác Biệt và Lý Do Tại Sao Bạn Nên Quan Tâm

Tổng Quan Về HTTP vs HTTPS: Sự Khác Biệt và Lý Do Tại Sao Bạn Nên Quan Tâm

Giới thiệu

HTTP và HTTPS là hai giao thức truyền tải dữ liệu trên web. HTTP là giao thức truyền tải siêu văn bản, là giao thức cơ bản nhất được sử dụng để truyền tải dữ liệu từ máy chủ web đến trình duyệt web. HTTPS là phiên bản an toàn của HTTP, sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải.

Sự khác biệt giữa HTTP và HTTPS

Sự khác biệt chính giữa HTTP và HTTPS là chứng chỉ SSL. Chứng chỉ SSL là một chứng chỉ kỹ thuật số xác minh danh tính của máy chủ web và mã hóa dữ liệu được truyền giữa máy khách và máy chủ.

Tính năng HTTP HTTPS

Chứng chỉ SSL Không Có

Bảo mật Không an toàn An toàn

Mã hóa Không Có

Port 80 443

Ổ khóa Không Có

drive_spreadsheet

Export to Sheets

Lý do tại sao bạn nên quan tâm

HTTPS là giao thức được khuyến nghị sử dụng cho tất cả các trang web, đặc biệt là các trang web có chứa thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân, thông tin thanh toán, v.v.

Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên quan tâm đến HTTPS:

Bảo mật: HTTPS sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải. Điều này giúp ngăn chặn kẻ tấn công đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài chính của bạn.

Uy tín: HTTPS được coi là một dấu hiệu cho thấy một trang web đáng tin cậy và an toàn. Điều này có thể giúp bạn xây dựng lòng tin với khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Thứ hạng SEO: Google ưu tiên các trang web sử dụng HTTPS trong kết quả tìm kiếm. Điều này có thể giúp bạn cải thiện thứ hạng trang web của mình và thu hút nhiều khách truy cập hơn.

Cách chuyển đổi sang HTTPS

Nếu bạn muốn chuyển đổi trang web của mình sang HTTPS, bạn cần mua một chứng chỉ SSL từ một nhà cung cấp chứng chỉ. Sau khi có chứng chỉ SSL, bạn cần cài đặt nó trên máy chủ web của mình.

Có rất nhiều hướng dẫn về cách chuyển đổi sang HTTPS. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết trên trang web của nhà cung cấp chứng chỉ SSL của mình hoặc trên các trang web hỗ trợ kỹ thuật.

Kết luận

HTTPS là một giao thức quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu và xây dựng lòng tin với khách hàng. Nếu bạn có một trang web, bạn nên cân nhắc chuyển đổi sang HTTPS.

English Version

Overview of HTTP vs HTTPS: Differences and Why You Should Care

Introduction

HTTP and HTTPS are two data transmission protocols on the web. HTTP is the Hypertext Transfer Protocol, which is the most basic protocol used to transmit data from a web server to a web browser. HTTPS is the secure version of HTTP, which uses encryption to protect data during transmission.

Differences between HTTP and HTTPS

The main difference between HTTP and HTTPS is the SSL certificate. An SSL certificate is a digital certificate that verifies the identity of a web server and encrypts data transmitted between the client and server.

Feature HTTP HTTPS

SSL certificate No Yes

Security Insecure Secure

Encryption No Yes

Port 80 443

Lock icon No Yes

drive_spreadsheet

Export to Sheets

Why you should care

HTTPS is the recommended protocol to use for all websites, especially those that contain sensitive information such as personal information, payment information, etc.

Here are some reasons why you should care about HTTPS:

Security: HTTPS uses encryption to protect data during transmission. This helps to prevent attackers from stealing your personal or financial information.

Reputation: HTTPS is seen as a sign that a website is trustworthy and secure. This can help you build trust with customers and increase sales.

SEO ranking: Google prioritizes websites that use HTTPS in search results. This can help you improve your website’s ranking and attract more visitors.

How to switch to HTTPS

If you want to switch your website to HTTPS, you need to purchase an SSL certificate from a certificate authority. Once you have an SSL certificate, you need to install it on your web server.

There are many tutorials on how to switch to HTTPS. You can find detailed instructions on the website of your SSL certificate authority or on support websites

Leave a Comment

All in one