VPN ẩn được gì? IP và Vị trí địa lý của bạn, Dữ liệu Cá nhân của Bạn

 

VPN (Virtual Private Network) có thể giúp ẩn địa chỉ IP của bạn, tình trạng kết nối internet và lưu lượng dữ liệu mà bạn truy cập/gửi đi từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Điều này có thể giúp bảo vệ thông tin cá nhân và tăng cường bảo mật khi truy cập internet.

Đúng, khi bạn sử dụng VPN, nó có thể giúp ẩn địa chỉ IP và vị trí địa lý của bạn bằng cách mạng của dữ liệu qua một máy chủ VPN tại một vị trí khác. Điều này có nghĩa là bất kỳ website hoặc dịch vụ trực tuyến nào mà bạn truy cập sẽ nhìn thấy địa chỉ IP và vị trí của máy chủ VPN mà bạn đang sử dụng, thay vì địa chỉ IP và vị trí thực sự của bạn.

Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Đúng, sử dụng VPN cũng có thể giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bởi tạo ra một kết nối mã hóa giữa máy tính hoặc thiết bị của bạn và máy chủ VPN. Điều này có nghĩa là bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi hoặc nhận qua kết nối internet sẽ được mã hóa trước khi được truyền đi, giúp bảo vệ chúng từ việc truy cập trái phép hoặc gián điệp. Tuy nhiên, lưu ý rằng VPN không hoàn toàn bảo vệ dữ liệu của bạn, vì vậy hãy chọn một dịch vụ VPN uy tín và đọc kỹ các điều khoản và điều lệ của họ trước khi sử dụng.

VPN có hoạt động cùng với GoLogin không?

Có, VPN và GoLogin có thể hoạt động cùng nhau. Tuy nhiên, tùy vào cấu hình và cấu trúc mạng của bạn, việc sử dụng cả hai có thể gây ra một số vấn đề về hiệu suất hoặc tính toàn vẹn của dữ liệu. Chỉ cần đảm bảo rằng cấu hình của hai dịch vụ được tùy chỉnh một cách thích hợp, nó sẽ hoạt động tốt.

Có hai cách để sử dụng VPN: thông qua tiện ích mở rộng của Chrome hoặc trong cấu hình máy tính của bạn. Cách thứ nhất có thể phức tạp và không an toàn nếu bạn không bật VPN mỗi khi mở hồ sơ, còn cách thứ hai là an toàn hơn. Tốt hơn bật VPN thủ công trước khi mở hồ sơ để tăng tính bảo mật. Chọn một VPN uy tín và sử dụng như trình duyệt web bình thường.

VPN ẩn được gì? IP và Vị trí địa lý của bạn, Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Leave a Reply

All in one